Team psykisk hälsa

 

Stresskola: Bokas via Prima Fysiocenter 0520-50 5440

På Primapraktiken är psykisk hälsa ett prioriterat område. Samtliga medarbetare har grundläggande kunskap i de vanligaste orsakerna till att människor söker hjälp för psykiskt lidande. Vi har även ett team bestående av KBT-terapeuter och legitimerad psykolog.

På Primapraktiken arbetar vi med stegvis vård för att kunna erbjuda effektiva insatser till dig som patient när du behöver dem. Stegvis vård innebär att du som patient, för att få ökad kunskap om dina problem och vad du själv kan göra åt dem, kan få lästips om din sökorsak innan du träffar oss, gå på någon av våra föreläsningar eller delta i grupp.

På Primapraktiken arbetar Team psykisk hälsa med korttidsbehandling utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT). I behandling ligger fokus på ett utvalt problemområde och målet är att du som patient vid avslut ska ha en plan för att arbeta vidare på egen hand mot ett förbättrat mående.

 

Till dig som vill ha hjälp att förbättra ditt psykiska mående

Att må dåligt då och då är något som drabbar de flesta människor någon gång i livet. Ibland kan problemen dock bli mer långvariga och det är inte ovanligt att vi människor fastnar i lösningsstrategier som inte fungerar. Ny kunskap, tips på nya strategier eller en professionell kontakt kan vara första steget mot bättre mående.  Nedan har vi samlat exempel på problem vi människor ofta kämpar med eller hamnar i samt tillhörande information och lästips.

Om du har tankar på självmord eller att skada dig själv ta kontakt med Akutpsykiatrisk mottagning Trollhättan på NÄL.
 

 

 

Kontaktpersoner

Merima __

KBT-terapeut
Rehabkoordinator

Karin __

KBT-terapeut

Li __

Psykolog