Team psykisk hälsa

För närvarande har vi knappa personalresurser i Team Psykisk Hälsa. Vårt mål om hög tillgänglighet kommer under hösten tyvärr inte kunna upprätthållas. Använd gärna vår hemsida för information om det finns relevant hjälp för dig hos någon av våra vårdgrannar under tiden. Våra sömn- och ångestgrupper löper på som tidigare, se separat information. Har du stressrelaterad ohälsa, kontakta gärna Prima Fysiocenter, eller annan rehabmottagning, som har flera olika åtgärder riktade mot stressreducering.
Vi arbetar med att så snart som möjligt kunna återuppta målet att kunna erbjuda patienter, som lider av psykisk ohälsa, hjälp samma dag eller nästkommande dag.

 

På Primapraktiken är psykisk hälsa ett prioriterat område. Samtliga medarbetare har grundläggande kunskap i de vanligaste orsakerna till att människor söker hjälp för psykiskt lidande. Vi har även ett team bestående av KBT-terapeuter och legitimerad psykolog.

På Primapraktiken arbetar vi med stegvis vård för att kunna erbjuda effektiva insatser till dig som patient när du behöver dem. Stegvis vård innebär att du som patient, för att få ökad kunskap om dina problem och vad du själv kan göra åt dem, kan få lästips om din sökorsak innan du träffar oss, gå på någon av våra föreläsningar eller delta i grupp.

På Primapraktiken arbetar Team psykisk hälsa med korttidsbehandling utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT). I behandling ligger fokus på ett utvalt problemområde och målet är att du som patient vid avslut ska ha en plan för att arbeta vidare på egen hand mot ett förbättrat mående.

 

Till dig som vill ha hjälp att förbättra ditt psykiska mående

Att må dåligt då och då är något som drabbar de flesta människor någon gång i livet. Ibland kan problemen dock bli mer långvariga och det är inte ovanligt att vi människor fastnar i lösningsstrategier som inte fungerar. Ny kunskap, tips på nya strategier eller en professionell kontakt kan vara första steget mot bättre mående.  Nedan har vi samlat exempel på problem vi människor ofta kämpar med eller hamnar i samt tillhörande information och lästips.

Om du har tankar på självmord eller att skada dig själv ta kontakt med Akutpsykiatrisk mottagning Trollhättan på NÄL.
 

 

Kontaktpersoner

Merima Dedic

KBT-terapeut
Rehabkoordinator

Karin Fischer Kristiansson

Kurator