Team psykisk hälsa

På Primapraktiken är psykisk hälsa ett prioriterat område. Samtliga medarbetare har grundläggande kunskap i de vanligaste orsakerna till att människor söker hjälp för psykiskt lidande. Vi har även ett team bestående av KBT-terapeuter och legitimerade psykologer som enbart arbetar med att hjälpa patienter till ökat välmående.

På Primapraktiken arbetar vi med stegvis vård för att kunna erbjuda effektiva insatser till dig som patient när du behöver dem. Stegvis vård innebär att du som patient, för att få ökad kunskap om dina problem och vad du själv kan göra åt dem, kan få lästips om din sökorsak innan du träffar oss, gå på någon av våra föreläsningar eller delta i grupp.

På Primapraktiken arbetar Team psykisk hälsa med korttidsbehandling utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT). Fokus ligger då på de svårigheter som föreligger nu samt hur dessa kan förstås utifrån tidigare upplevelser. Behandlingen går vanligtvis ut på att ändra på hur du agerar och förhåller dig till dina egna tankar och känslor eller yttre omständigheter. De metoder som används inom KBT är sådana som har visat sig effektiva i forskning. I korttidsbehandling träffas patient och behandlare under några sessioner med fokus på ett specifikt psykologiskt problem. Målet med behandlingen är att du som patient vid avslut ska ha en plan för att arbeta vidare på egen hand mot ett förbättrat mående.
 

Till dig som vill ha hjälp att förbättra ditt psykiska mående

Att må dåligt då och då är något som drabbar de flesta människor någon gång i livet. Ibland kan problemen dock bli mer långvariga och det är inte ovanligt att vi människor fastnar i lösningsstrategier som inte fungerar. Ny kunskap, tips på nya strategier eller en professionell kontakt kan vara första steget mot bättre mående. Vår ambition här på Primapraktiken är att du kan få en tid hos någon av terapeuterna i Team psykisk hälsa samma dag eller nästkommande vardag från det att du ringer och söker hjälp. Under besöket kan du då få hjälp att hitta nya strategier för att hantera dina problem så att du kan komma närmre sådant som är viktigt för dig i ditt liv.

Nedan har vi samlat exempel på problem vi människor ofta kämpar med eller hamnar i samt tillhörande information och lästips.

Om du har tankar på självmord eller att skada dig själv ta kontakt med Akutpsykiatrisk mottagning Trollhättan på NÄL.
 

 

Kontaktpersoner

Merima Dedic

KBT-terapeut
Rehabkoordinator

Sofia Ljung

Psykolog

Karin Fischer Kristiansson

Kurator

Jessica Mattiasson

Psykolog