Hälsokontroll/Företagshälsovård

Förebyggande sjukvård


Hälsokontroll
Privatpersoner som efterfrågar hälsokontroller, kan vända sig till Prima Hälsa för att få en hälsokontroll utförd. En hälsokontroll består av ett besök på lab för provtagning, livsstilsanalys via en webbapplikation, samt ett avslutande läkarbesök för summering. Det går även att få en utvidgad hälsokontroll, där bland annat ett konditionstest på ergonomicykel och upprättande av så kallad hälsoprofil ingår.

Företagshälsovård
Primapraktiken bedriver ingen företagshälsovård i vårdcentralsverksamheten, men enheten Prima Hälsa, som drivs parallellt med Primapraktiken, erbjuder företagshälsovård enligt paketlösningar eller abonnemang. För mer information eller vid förfrågningar, skickas mejl till primahalsa@ptj.se