Dietist

Närhälsan skapar på uppdrag av hälso- och sjukvårdsstyrelsen en ny dietistenhet inom primärvården i Västra Götaland med start 1 september 2017, Närhälsan dietistenhet.

Från 1 september erbjuder alla vårdcentraler i Västra Götalandsregionen dietist, främst till patienter med långvarig sjukdom i kombination med undernäring eller övervikt/fetma, sköra äldre och patienter med magtarmsjukdomar samt födoämnesallergier.

Vid många sjukdomar har kost och näring en stor betydelse för behandlingsresultat och livskvalitet. Genom forskningsbaserad kostrådgivning hjälper dietisten dig att tillgodose ditt energi- och näringsbehov vid olika typer av sjukdomar. Nutritionsbehandlingen individanpassas till dina förutsättningar med hänsyn till sjukdom, behandling, preferenser och behovet av näring.

För att komma i kontakt med dietist behöver du en remiss från din läkare på vårdcentralen.