Avgifter


Läkarbesök                                         100 kr   (vald vårdenhet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          300 kr  (annan vårdenhet)


Sköterskabesök                               50 kr (0 kr om du är 65 år eller äldre)

Psykolog                                              50 kr 

Kurator, beteendevetare                50 kr

Lab                                                         50 kr

                                                               100 kr  (annan vårdenhet)


Besök/behandling i grupp              50 kr 

Barn/ungdomar t.o.m. 19 år           avgiftsfritt

Personer fyllda 85 år                       avgiftsfritt


Avgift vid uteblivet besök             Återbud ska lämnas senast 24 timmar före avtalad tid. Om du uteblir från ett tidsbeställt besök utan att ha lämnat återbud får du betala den ordinarie avgift som gäller för besöket. Frikort gäller inte som betalning för uteblivet besök.


Intyg

 

Körkort förlängning högre behörighet                      850 kr

Parkeringstillstånd exl undersökning                        285  kr

Avbokning resa                                                             285 kr

Hälsoundersökning  (stor)                                         1660 kr

Förstadagsintyg                                                           430 kr

Färdtjänst                                                                     285 kr

Intyg utförsel av läkemedel inför resa                      285 kr

För reseintyg kopplat till covidtest hänvisas till Prima Hälsa, klicka HÄR för mer info


Journalkopior 

Vid handläggningen görs en bedömning om du får kopior av journalen hemskickad. Kopiorna skickas hem till din folkbokföringsadress. Avgiften är 50 kronor + 2 kronor per sida från 10:e sidan och uppåt. Maxkostnad är 300 kronor. Kopiorna skickas mot postförskott, postens avgifter tillkommer.  Du kan också efter överenskommelse hämta dina jornalkopior i receptionen på Primapraktiken. Kopiorna ligger kvar i 2 veckor innan de kasseras. Faktura skrivs i samband med att du beställer dina kopior. Beställda och icke uthämtade kopior debiteras.  

Läs regionens underlag för avgifter för kopior HÄR

Blankett för att beställa kopior av journalhandlingar