Avgifter


Läkarbesök                                         100 kr   (vald vårdenhet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          300 kr  (annan vårdenhet)


Sköterksabesök                               50 kr

Psykolog                                              50 kr 

Kurator, beteendevetare                50 kr

Lab                                                         50 kr

                                                               100 kr  (annan vårdenhet)


Besök/behandling i grupp              50 kr 

Barn/ungdomar t.o.m. 19 år           avgiftsfritt

Personer fyllda 85 år                       avgiftsfritt


Avgift vid uteblivet besök             Återbud ska lämnas senast 24 timmar före avtalad tid. Om du uteblir från ett tidsbeställt besök utan att ha lämnat återbud får du betala den ordinarie avgift som gäller för besöket. Frikort gäller inte som betalning för uteblivet besök.


Intyg

 

Körkort förlängning högre behörighet         550 kr

Körkortsansökan diabetes                              825 kr

Parkeringstillstånd exl undersökning           275 kr

Parkeringstillstånd inkl undersökning         550 kr

Avbokning resa                                                  420 kr

Hälsoundersökning  (stor)                             1660 kr

Förstadagsintyg                                                 430 kr

Färdtjänst                                                             550 kr

Intyg inför resa                                                   275 kr


Journalkopior 

Vid handläggningen görs en bedömning om du får kopior av journalen hemskickad. Kopiorna skickas hem till din folkbokföringsadress. Avgiften är 50 kronor + 2 kronor per sida från 10:e sidan och uppåt. Maxkostnad är 300 kronor. Kopiorna skickas mot postförskott, postens avgifter tillkommer.    

Blankett för att beställa kopior av journalhandlingar       


Vaccinprislista