Personal

Tomas Everitt

Verksamhetschef
Läkare, specialist internmedicin

Fredrik Herdinius

Läkare, specialist allmänmedicin
Specialist internmedicin

Sofie Andreasson

Läkare, specialist allmänmedicin

Erik Stjärnered

Läkare, specialist allmänmedicin

Robert Roos

Läkare, specialist allmänmedicin

Jonas Alverlin

Läkare, spec allmänmedicin

Ayman Albuhtori

ST-läkare

Maria Stranne

ST-läkare

Axel Stenström

ST-läkare

Henrik Fryklund

Specialist internmedicin
Kardiologi

Fredrik Hagström

ST-läkare

Ingela Ryberg

Mottagningssköterska med inriktning hjärta /kärl

Sara Löfgren Björn

Distriktssköterska
med inriktning hjärta / kärl, asyl

Ulrika Bohm

Mottagningssköterska med inriktning Inkontinens, sår

Susanne Källsbäck

Distriktssköterska med inriktning BVC, allergi.

Annica Herdinius

Distriktssköterska med inriktning BVC

Ann-Sofie Larsson

Mottagningssköterska med inriktning äldrevård

Jeanette Jovander

Mottagningssköterska/
Barnsjuksköterska med inriktning BVC, resevaccination

Sara Krokstrand

Distriktssköterska med inriktning astma / KOL, hjärta/kärl

Susanne Pettersson

Distriktssköterska med inriktning diabetes/hjärta /kärl

Merima Dedic

KBT-terapeut
Rehabkoordinator

Elisabeth Ask

Undersköterska med inriktning företagshälsovård

Helén Eliasson

Undersköterska

Kristina Jonsson

Receptionist

Kirsi Ansamaa

Medicinsk sekreterare

Ann-Sofie Nilsson

Medicinsk sekreterare

Karin Rolander Arvidsson

Medicinsk sekreterare

Anette Bråberg

Kontorsbiträde

Madeleine Jimenes

Medicinsk sekreterare

Solveig Olsson

Mottagningssköterska med inriktning äldrevård, inkontinens

Jessica Petersson

Undersköterska med inriktning tobaksavvänjning

Annelie Rydell

Distriktssköterska med inriktning astma/KOL, resevaccination

Sofia Hertin

Undersköterska

Karin Fischer Kristiansson

Kurator

Sara Johansson

Mottagningssköterska med inriktning hjärta-kärl, NOAK.

Sarah Andersson

Distriktssköterska,
diabetessjuksköterska

Andreas Wendt

ST-läkare

Johanna Petersson

Undersköterska

Li Söderberg

Psykolog

Stefanie Van Aken

ST-läkare

Vasilis Zizanis

AT-läkare

Per Jörneberg

ST-läkare

Vill du arbeta hos oss?

Är du utbildad psykolog/beteendevetare, kurator, medicinsk sekreterare, sköterska, undersköterska eller läkare och vill arbeta hos oss kan du alltid skicka en spontanansökan till info.primapraktiken@ptj.se