Lättakut

Välkommen till vår tidsbokade lättakut! Gäller vardagar och för våra listade patienter.

Gäller dig som har akuta besvär från övre luftvägar, såsom hosta, öronvärk, andningspåverkan, halsont, feber, och upplever dig själv eller ditt barn så pass sjuk att du behöver läkarvård.

Alla vardagar kan du också söka för besvär som funnits i max 2 veckors tid gällande hudbesvär, ögonbesvär, huvudvärk, rygg-/axel-/nacksmärta, knä-/fotsmärta samt magbesvär.

 

Gäller ditt besvär endast behov av sjukintyg på grund av övre luftvägssymtom, ska du INTE boka tid på Lättakuten, utan ringa oss på 0520-494880.

Lättakuten finns inne på Primapraktiken, på plan 2½. Följ skyltningen i trapphuset. Du ska INTE passera kassa/reception. Endast tidsbokade besök.

Tid kan bokas tidigast från kl. 18:00 kvällen innan besöket, alternativt från kl. 08 samma dag. Fler tider kan släppas efter hand.

Du bokar din tid själv HÄR