Länkar och självhjälpsböcker

Information från 1177

Egenvård 1177, psykisk hälsa

Må dåligt

Stöd och råd för närstående

Depression

Patient och närstående föreningar

Social ångest

Hjälplinjen-tillfälligt psykologiskt stöd

Nedstämdhet

Förslag på vårdgrannar

Ångest

Information från Göteborgs universitet om mental trötthet

Oro

 

Stress

 

Paniksyndrom

Sömn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litteraturlista självhjälpsböcker

Samtliga böcker är självhjälpsmanualer som kan användas på egen hand eller tillsammans med terapeut. 
Om du är intresserad av att påbörja en förändring på egen hand eller läsa mer inför en eventuell kontakt kan dessa vara hjälpsamma.
Psykiskt illabefinnande
Må dåligt – Jonas Ramnerö
Sluta grubbla börja leva – Steven Hayes

Oro/Ältande
Sluta älta och grubbla – Olle Wadström
Oro, att leva med tillvarons ovisshet – Anna Kåver

Sömnsvårigheter
Sov gott – Marie Söderström
29 sidor mot sömnbesvär – Kerstin Jeding

Panikångest
Ingen panik – Per Carlbring

Social ångest
Social fobi – Thomas Furmark

OCD
Fri fråntvång – Sandra Bates

Acceptans
Att leva ett liv inte vinna ett krig – Anna Kåver
Lyckofällan – Russ Harris
När livet slår till, ACT i svåra stunder – Russ Harris

Depression
Ta makten över depressionen – Christopher Martell
Handbok för oglada – Lars Ström

Perfektionism
När perfekt inte duger – Martin Antony

Hälsoångest
Tänk om jag är sjuk – Erik Hedman

Smärta 
Att leva med smärta – Rikard Wicksell

Stress
Tid att leva– Fredrik Livhem
Tillbaka till jobbet – Åsa Kruse
Att sätta gränser för sig själv och andra – Åsa Kruse

Självsvält/Hetsätning

Lev med din kropp – Ata Ghaderi
Från självsvält till ett fullvärdigt liv – Ata Ghaderi
Att övervinna hetsätning – Christopher Fairburn

Vårdgrannar i Trollhättan med omnejd

Anhörigstöd Trollhättans stad
		Anhörigstöd till närstående som missbrukar
		Maria Lundh, 0520-497440
		Anhörigstöd inom äldreomsorg
		Anette Westerlind, 0520-495235
		Anhörigstöd gällande funktionshindrade/socialpsykiatri
		Desireé Lind, 0520-497150

Musslan, stödgrupper för barn/ungdom till närstående med missbruk/psykisk ohälsa
Gunilla Nylén, 070-3908688

Missbruk
Alkohol- och drogrådgivningen Pilen, 0520-497240

Våld i nära relationer
Stöd för dig som blir utsatt för hot eller våld, 0520-39870
Stöd för dig som utsatt andra och vill hitta strategier för att inte använda våld 0520-495858 

Barnahuset, samverkan kring barn som misstänks varit utsatta för brott
Maria Blomgren barnsamordnare, 0520-495810

Relationsproblematik
Familjerådgivningen, 0520-495060

Privat psykoterapi
S:t Lukas Vänersborg-Trollhättan, 0521-19170 070-3540334

Diakoni (Svenska kyrkan)
		Götalundens församling
		Elisabeth Andersson, 0520-472939
		Maria Zetterlund, 0520-472951

		Lextorps församling
		Sara Jakobsson, 0520-472941
		Eva Lundell, 0520-472940
		Agneta van der Poel, 0520-472937

		Trollhättans församling
		Katharina Klingborg, 0520-472934 
		Ulrika Svensson, 0520-472938
		Anneli Nordholm, 0520-472935
		Karin Melkersson, 0520-472936

		Gärdhems församling
		Helena Nylén, 070-3722857

		Åsaka-Björke församling
		Helena Nylén, 070-3722857

		Upphärad, Rommele och Fors församlingar
		Ingegerd Kallioniemi, 0520-484253
		Marianne Bertilsson, 0520-484252

		Följeslagaren
		Samordnare Anneli Nordholm, 0520-472945

Ungdomsmottagningar
		Lilla Edet, 010-441 69 25
		Trollhättan, 010-441 69 25
		Vänersborg, 010-441 69 25

Mandometrikliniken 

Medprosteps

Livanda

Spelberoendes stödgrupp Trollhättan
031-7041446

Konsumentvägledning, Trollhättans stad
0520-497008

Socialtjänsten Trollhättan, mottagningsgruppen rådgivning och orosanmälan
0520-49 58 00

Socialjouren för Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg
0522-69 74 44