Äldrevårdsmottagning

För dig som är 75 år och äldre

DROP-IN  måndag-torsdag 09.30-11.00. För övrig tid gäller tidsbokning.

Telefontid till äldrevårdssköterska, telefonnummer 0520-494883, enligt nedan;

 • Måndag - fredag  8:00 - 9:00
 • Måndag - onsdag 13:00 - 14:00

 

 

Äldrevårdsmottagning är en jourmottagning, som bemannas av våra äldrevårdssköterskor, dit man kan komma för enklare åkommor utan att behöva boka tid.

 

Kriterier för att söka på öppen mottagning 

 • Nytillkommen smärta
 • Nytillkommen försämring i kronisk sjukdom
 • Akut blödning/skada
 • Urinvägsrelaterade besvär - även besvär med kateter 
 • Öronbesvär, ej öronspolning 
 • Akuta såromläggningar (nytillkomna sår).
 • Hudbesvär, som t.ex. eksem, svamp

Under jourtid tar vi ej emot: 

 • Spolning eller kontroll av hörselgångar
 • Såromläggning som ej är akut
 • Blodtryckskontroll
 • Provtagning
 • Hudbedömningar som "prickar"
 • Suturtagning
 • Kortisoninjektion
 • Års- eller allmänkontroll 
 • Vaccinationer

VIKTIGT! Om du har en pågående luftvägsinfektion skall du inte besöka äldrevårdsmottagningen!

Om du är osäker eller undrar något av ovanstående var vänlig ring oss på 0520 - 49 48 83

Måndag - Fredag 8:00 - 9:00  eller måndag - onsdag 13:00 - 14:00 (drop-in öppnas först 28/3-22)

 

Vid akuta besvär såsom andnöd, bröstsmärta eller allvarlig skada ring 112

Kontaktpersoner

Ann-Sofie __

Mottagningssköterska med inriktning äldrevård

Solveig __

Mottagningssköterska med inriktning äldrevård, inkontinens