Äldrevårdsmottagning

VIKTIG INFORMATION TILL PRIMAPRAKTIKENS PATIENTER!

Äldrevårdsmottagningens öppna mottagning/drop-in hålls stängd tills vidare.

Med anledning av samhällsspridningen av Coronaviruset, behöver alla hjälpa till med att begränsa smittspridningen. Människor med infektionssymtom i luftvägarna (snuva, hosta, feber) utan behov av akut sjukvård skall i nuläget kvarstanna i hemmet.

Vid frågor kring sin sjukdomssituation, egen misstanke om att vara Coronasmittad, eller vid behov av sjukvårdsbehandling skall man ringa 1177 alternativt 112 vid livshotande tillstånd. Vid mer allmänna frågor kring Coronaviruset kan man ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Vid övriga frågor hänvisar vi i första hand till vår digitala tjänst, som ni finner mitt i menyraden ovan.

(2021-04-06)

Äldrevårdsmottagning är specialiserad på äldre och äldres behov av vård. Det finns bland annat möjlighet till hembesök, sjuksköterskor med specialistkompetens, träffa en läkare med inriktning mot åldrandets hälsoproblematik. Verksamheten fungerar som jourmottagning med Drop-in för dig som är 75 eller äldre. Detta gäller inte planerade årskontroller eller allmänkontroller utan ärenden av mer akut art som nyligen uppkommit eller förvärrats.

Äldrevårdsmottagningen har telefontid på nummer 0520 - 4948 83

  • Måndag, tisdag, onsdag  och fredag  8:00 - 9:00 och 13:00 - 14:00.
  • Torsdag 8:00 - 9:00


Mobil Äldrevårdsmottagning


Eftersom vår äldrevårdsmottagning med drop-in håller stängt har vi infört en mobil mottagning för våra ÄVC patienter.
Läkaren kan göra hembesök gällande akuta besvär som du i vanliga fall hade sökt drop-inmottagningen för.
UNDANTAGET är om du har besvär från luftvägarna.

 

Vid akuta besvär såsom andnöd, bröstsmärta eller allvarlig skada ring 112

Kontaktpersoner

Ann-Sofie __

Mottagningssköterska med inriktning äldrevård

Solveig __

Mottagningssköterska med inriktning äldrevård, inkontinens