Äldrevårdsmottagning

Veckorna 29-31 kommer äldrevårdsmottagningen vara stängd. Patienter hänvisas ringa 0520- 494880 eller besöka vår lättakut 13:00 - 16:00

 

  • För dem som är 75 år eller äldre
  • Drop-in mottagning mellan klockan 10:00 - 11:30
  • Telefontider till äldrevårdssköterskan 08:00 - 09:00 samt 13:00 - 14:00

0520 49 4883

Äldrevårdsmottagning är specialiserad på äldre och äldres behov av vård. Det finns bland annat möjlighet till hembesök, sjuksköterskor med specialistkompetens, träffa en läkare med inriktning mot åldrandets hälsoproblematik. Verksamheten fungerar som jourmottagning med Drop-in för dig som är 75 eller äldre. Detta gäller inte planerade årskontroller eller allmänkontroller utan ärenden av mer akut art som nyligen uppkommit eller förvärrats.

Önskar du boka tid med "din" läkare eller ha rådgivning, skall du som är över 75 år alltid ringa måndag-fredag mellan 08:00-09:00 eller 13:00-14:00.

Torsdag enbart telefontid 08:00-09:00

Vid sjukdom, utbildning eller övrig tid hänvisas till vårdcentralens ordinarie telefon 0520-494880

Vid akuta besvär såsom andnöd, bröstsmärta eller allvarlig skada ring 112

Kontaktpersoner

Ann-Sofie Larsson

Mottagningssköterska med inriktning äldrevård

Solveig Olsson

Mottagningssköterska med inriktning äldrevård, inkontinens