Provtagning för Corona

Vi får många frågor om vi kan ta prover för Covid-19, enligt regeringens beslut att fler grupper i samhället skall provtas.

Tyvärr råder det extrem brist på provtagningsmaterial, vilket är den begränsade faktorn i nuläget att vi inte kan ta mer prover.

Vi jobbar på att få hem mer material för att kunna utöka provtagningskapaciteten.

(2020-05-26)

« Tillbaka