Mobil Äldrevårdsmottagning


Eftersom vår äldrevårdsmottagning med drop-in håller stängt har vi infört en mobil mottagning för våra ÄVC patienter.
Läkaren kan göra hembesök gällande akuta besvär som du i vanliga fall hade sökt drop-inmottagningen för.
UNDANTAGET är om du har besvär från luftvägarna.
Ring som vanligt till ÄVC, så hjälper våra sköterskor till och planerar för eventuellt hembesök.

(2020-05-20)

« Tillbaka