Mobil Äldrevårdsmottagning


Eftersom vår äldrevårdsmottagning med drop-in håller stängt har vi infört en mobil mottagning för våra ÄVC patienter.
Läkaren kan göra hembesök gällande akuta besvär som du i vanliga fall hade sökt drop-inmottagningen för.
UNDANTAGET är om du har besvär från luftvägarna.

Under perioden vecka 25-33 kan möjligheterna för hembesök vara något begränsade.

(2020-06-16)

« Tillbaka