Information om provtagning Covid19

Vi öppnar nu upp för att kunna ta mer prover på personer med symtom på Covid-19. Symtomen måste ha varat i mer än 24 timmar för att prover skall vara rättvisande. Det är tidsbokad mottagning tillsvidare.  Antal tider är beroende på hur tillgängligheten på provtagningsmaterial ser ut.  För bokning gör du lättast via vår digitala mottagning.

OBS! Prover påvisar endast pågående Covid-19 sjukdom, och inte om man har haft sjukdomen. Vår förhoppning är att vi även kommer att kunna erbjuda detta i framtiden, men i nuläget inväntas VG-regionens riktlinjer för detta.

Provsvaret kommer i regel inom 2-4 arbetsdagar.

(uppdaterad 2020-08-11)

« Tillbaka