Diabetesskola

Vi håller Diabetesskola i samarbete med Prima Fysiocenter.

Utbildningen är en förutsättning för att kunna ta ansvar för egenvården, vilket är en viktig del i behandling. Vår diabetesskola leds av utbildad sjukvårdpersonal och riktar sig i första hand till diabetiker typ-2.

Målet är att få en ökad kunskap och därmed ökad förmåga att hantera sjukdomen, vilket kan leda till en trygghet i vardagen.

Träffarna kommer innefatta teoretiska grupptillfällen och kommer bestå av ca 10 deltagare. Efter grupptillfällena ges möjlighet till individuell genomgång av träning.

Kurstillfällena kommer att hållas i Prima Fysiocenters lokaler.

Varje grupptillfälle kostar 50 kronor.

Diabetesskolan är en sjukvårdande behandling som ingår i högkostnadsskyddet.

Kontakta Prima Fysiocenter för mer information 0520-50 54 40.

Varmt välkommen!

 

« Tillbaka