Mobil Äldrevårdsmottagning


Eftersom vår äldrevårdsmottagning med drop-in håller stängt har vi infört en mobil mottagning för våra ÄVC patienter.
Läkaren kan i vissa fall göra hembesök gällande akuta besvär som du i vanliga fall hade sökt drop-inmottagningen för.
 

(2021-02-19)

« Tillbaka